Przykłady ścian

Ściany z pustaków ceramicznych:


Ściana z pustaków U 220
o wym. 25 x 18 x 22 cm.
Od wewnątrz wykończona tynkiem
cementowo – wapiennym.
Od zewnątrz ocieplona 8,5 cm
systemem ISO-KLINK-PUR

U = 0,28 W / (m² · k)
Całkowita grubość ściany = 35 cm

Ściana z pustaków MAX
o wym. 29 x 19 x 22 cm
Od wewnątrz wykończona tynkiem
cementowo – wapiennym.
Od zewnątrz ocieplona 8,5 cm
systemem ISO-KLINK-PUR

U = 0,27 W / (m² · k)
Całkowita grubość ściany = 39 cm


Ściana z pustaków termoizolacyjnych
z ceramiki poryzowanej KROTHERM 40 P+W o wym. 40 x 19 cm.
Od wewnątrz wykończona tynkiem cementowo – wapiennym.
Od zewnątrz ocieplona 8,5 cm
systemem ISO-KLINK-PUR

U = 0,27 W / (m² · k)
Całkowita grubość ściany = 39 cm

Ściany z pustaków termoizolacyjnych


Ściana z pustaków termoizolacyjnych
z ceramiki poryzowanej POROTHERM 19 P+W
o wym. 19 x 50 x 24 cm.
Od wewnątrz wykończona tynkiem
cementowo – wapiennym.
Od zewnątrz ocieplona 8,5 cm
systemem ISO-KLINK-PUR

U = 0,28 W / (m² · k)
Całkowita grubość ściany = 29 cm


Ściana z pustaków termoizolacyjnych
z ceramiki poryzowanej POROTHERM 25 P+W
o wym. 25 x 37,5 x 24 cm.
Od wewnątrz wykończona tynkiem cementowo – wapiennym.
Od zewnątrz ocieplona 8,5 cm
systemem ISO-KLINK-PUR

U = 0,27 W / (m² · k)
Całkowita grubość ściany = 35 cm


Ściana z pustaków termoizolacyjnych
z ceramiki poryzowanej POROTHERM 30 P+W
o wym. 30 x 25 x 24 cm.
Od wewnątrz wykończona tynkiem cementowo – wapiennym.
Od zewnątrz ocieplona 6,5 cm
systemem ISO-KLINK-PUR

U = 0,30 W / (m² · k)
Całkowita grubość ściany = 38 cm

Ściana z keramzytobetonu


Ściana z płyt prefabrykowanych PRAEFA L B 15
Od wewnątrz płyty są tak gładkie, że nie wymagają tynkowania,
a jedynie zaszpachlowania połączeń między prefabrykatami.
Od zewnątrz ocieplona 8,5 cm
systemem ISO-KLINK-PUR

U = 0,25 W / (m² · k)
Całkowita grubość ściany = 23,5 cm

Ściana z silikatów


Ściana z bloczków SILKA M 18
wymiarach 18 x 34 x 19 cm.
Od wewnątrz wykończona tynkiem cienkowarstwowym.
Od zewnątrz ocieplona 8,5 cm
systemem ISO-KLINK-PUR

U = 0,27 W / (m² · k)
Całkowita grubość ściany = 27,5 cm

Ściany z betonu komórkowego


Ściana z bloczków Thermorex
o wym. 24 x 24 x 59 cm.
Od wewnątrz wykończona tynkiem
cementowo – wapiennym.
Od zewnątrz ocieplona 6,5 cm
systemem ISO-KLINK-PUR

U = 0,26 W / (m² · k)
Całkowita grubość ściany = 32 cm


Ściana z bloczków Thermorex
o wym. 30 x 24 x 59 cm.
Od wewnątrz płyty kartonowo-gipsowe.
Od zewnątrz ocieplona 6,5 cm
systemem ISO-KLINK-PUR

U = 0,23 W / (m² · k)
Całkowita grubość ściany = 37,7 cm

PolandEnglishDutch