Jak powstaje klinkier?

Klinkier Feldhaus

Cegły lub płytki klinkierowe powstają w tradycyjnej technologii “ciągnionej” z masy plastycznej gwarantującej mrozoodporność oraz niską nasiąkliwość a z drugiej strony pozwalającej na łatwe odprowadzenie w postaci pary wody, która przeniknie do wnętrza tego materiału i również wody z podłoża. Dlatego klinkier jest tak dobrym materiałem elewacyjnym.

Glina po wydobyciu jest wstępnie mieszana i poddawana homogenizacji. Kolejnym etapem jest mieszanie gliny z kruszywem takim jak: piasek, szamot, mączka ceramiczna oraz dodanie wody.

Gotowa mieszanka trafia do prasy próżniowej, gdzie pod bardzo wysokim ciśnieniem jest formowane pasmo gliny, które dzielone jest na sztuki za pomocą ucinacza. Na tym etapie niektóre wyroby są poddawane procesowi kształtowania struktur na powierzchni oraz barwione powierzchniowo.

Tak uformowane płytki oraz cegły trafiają do suszarni, gdzie przebywają do 72 godzin. Tam ulegną skurczeniu o ok 10% wskutek odprowadzenia wody. Proces ten powinien przebiegać powoli, w przeciwnym wypadku produkty mogą pękać i ulegać deformacji.

W kolejnym etapie klinkier trafia do pieca tunelowego. Temperatura w piecu jest ustawiona według tzw. “krzywej wypału” charakterystycznej dla każdego rodzaju gliny. “Krzywa wypału” określa bardzo precyzyjnie temperaturę w każdym punkcie pieca. Może osiągnąć nawet 1200° C.

Ostatnim etapem produkcji klinkieru jest powolne ostudzenie wypału. Cały proces wypału trwa do 72 godzin. Po ostudzeniu gotowe już płytki lub cegły klinkierowe zostają posortowane i spakowane.