Słownik pojęć

Bruk klinkierowy
Patrz “klinkier brukowy”
Cegła
Cegła jest ogólnym pojęciem oznaczającym każdą cegłę, która jest wypalana w piecu z glinki bądź z gliny. Wszystkie cegły wykazują te same pozytywne właściwości. Do nich należy np. wysoka wytrzymałość, dobra izolacja cieplna, samoregulacja wilgotności i optyczna różnorodność.
Cegła połówkowa
Cegła mająca tylko połowę głębokości normalnej cegły.
Cegła ułożona główkowo
Cegła ułożona długą stroną prostopadle do powierzchni ściany, w ten sposób, że widoczna jest wąska strona cegły (czoło).
Czoło
Krótka widoczna powierzchnia cegły.
Drobny klinkier brukowy
Drobny klinkier brukowy nadaje się dzięki zgrabnej wielkości i szerokiej gamie kolorów szczególnie dobrze do tworzenia kompozycji mozaikowych.
Fasada ( ściana osłonowa)
Ściana trójwarstwowa składa się z tylnej ściany nośnej, środkowej warstwy powietrznej z termoizolacją i z fasady (ściany osłonowej), a więc z zewnętrznej warstwy chroniącej przed wpływami czynników atmosferycznych. Fakt, że ściana zewnętrzna nie musi być otynkowana, otwiera szerokie możliwości realizacji własnych pomysłów w zakresie zarówno kolorystyki, formatów jak i form stosowanych wyrobów klinkierowych. Różnorodne rodzaje wiązania cegieł w murze umożliwiają realizację prawie każdego indywidualnego życzenia.
Format 2 DF
Format wywodzący się z formatu wąskiego DF, o wymiarach 240 x 115 x 113 mm. Patrz również Formaty.
Format DF
Wąski format o wymiarach 240 x 115 x 52 mm. Patrz również Formaty .
Format EURO-NF Specjalny format o wymiarach 240 x 100 x 71 mm. Patrz również Formaty .
Format NF
Normalny format o wymiarach 240 x 115 x 71 mm. Patrz również Formaty.

Format RF
Format stosowany w dawniej w Niemczech (format niemiecki). Specjalny format historyczny o wymiarach 250 x 65 x 120 mm. Patrz również Formaty.

Formaty
Formaty cegieł wywodzą się z formatu podstawowego, jakim jest ‘Format wąski’ ( DF ). Tak więc format normalny ( NF ) składa się z jednej cegły DF i z szerokości jednej spoiny, format 2 DF z dwóch cegieł DF i z szerokości jednej spoiny itd. Oprócz tego istnieją również formaty specjalne, które wywodzą się w większości z historycznych formatów cegieł. Feldhaus Klinker oferuje jako formaty specjalne Format Niemiecki oraz Format normalny EURO.
Glina
Podstawowym surowcem wszystkich cegieł jest glinka bądź glina, która wydobywana jest systemem odkrywkowym, następnie formowana i wypalana. Szeroka paleta barw powstaje poprzez naturalnie zróżnicowany skład mineralny materiału jak również dzięki specjalnym technikom wypalania.
Glinka
Materiałem podstawowym dla wszystkich cegieł jest glinka klinkierowa bądź glina, która wydobywana jest w systemie odkrywkowym, formowana i następnie wypalana. Szeroka paleta barw powstaje poprzez naturalnie zróżnicowany skład mineralny materiału jak również dzięki specjalnym technikom wypalania.
Klinkier
Klinkier jest cegłą z glinki o małej zawartości wapna, która wypalana jest w temperaturze powyżej 1100 °C i która wykazuje dużą wytrzymałość oraz ponadprzeciętną odporność na działanie czynników zewnętrznych.
Klinkier brukowy
Brukowane drogi, place bądź inne powierzchnie muszą wytrzymywać duże obciążenia: muszą one być w takim samym stopniu odporne na nacisk i ścieranie jak i na wpływ czynników atmosferycznych. Klinkier brukowy firmy Feldhaus w pełni odpowiada tym wymaganiom. Różnorodne formy i warianty kolorystyczne, poczynając od normalnego klinkieru brukowego poprzez drobny klinkier brukowy do tworzenia mozaik aż po klinkierowe płyty ażurowe umożliwiają naturalne i przyjemne ukształtowanie każdej powierzchni.
Klinkierowe płytki okładzinowe
Klinkierowe płytki okładzinowe łączą pozytywne właściwości normalnych wyrobów klinkierowych z małym ciężarem własnym. Dzięki ‘systemowi podnoszenia wartości domów’ można je bezproblemowo nałożyć na istniejące budynki jako trwałą warstwę ochronną substancji budowlanej. Patrz również Płytki kątowe.
Koszty konserwacji budynków
Klinkier jest z natury bardzo odporny. Jest to duża zaleta finansowa, ponieważ przy metodzie ISO-KLINK-PUR odpadają całkowicie kosztowne renowacje i prace malarskie, które trzeba regularnie przeprowadzać przy otynkowanych fasadach domu. Klinkier chroni poza tym skutecznie substancję budowlaną budynku przez wiele generacji.
Kształtki
Bardzo dobra podatność materiału pozwala na wyrób nawet skomplikowanych form specjalnych. Dysponujemy szerokim asortymentem kształtek, które nadadzą każdemu budynkowi szczególną notę.
Metoda formowania ręcznego
W przeciwieństwie do metody wyciskania surowe cegły formowane są tutaj pojedynczo. Współcześnie proces ten przeprowadzany jest już nie ręcznie, lecz maszynowo.
Odporność
Budynki zbudowane z wyrobów klinkierowych nie poddają się żadnej pogodzie, nie wymagając przy tym specjalnych czasochłonnych i kosztownych zabiegów konserwatorskich. Nawet posiadając niską gęstość w odniesieniu do objętości cegły wykazują wysoką wytrzymałość i mrozoodporność. Właśnie te cechy są powodem przetrwania rzymskich budowli wzniesionych z cegły przed dwoma tysiącami lat. Dobre świadectwo wystawia również cegłom wiele historycznych budynków w szczególności w miastach w północnej części Niemiec.
Piaskowanie
Piaskowanie oznacza stworzenie specjalnej struktury powierzchni, która powstaje, gdy forma cegły wysypana zostanie piaskiem. Ten sposób wytwarzania cegieł pochodzi pierwotnie z Flandrii.
Płytki kątowe
Płytki kątowe to dokładnie pasowane płytki, dzięki którym zaoszczędzić można żmudnego cięcia – np. przy ościeżach okiennych. W wysokim stopniu ułatwiają one pracę – szczególnie w połączeniu z ‘Systemem podnoszenia wartości domów’ . Wynikiem jest powierzchnia ściany, której nie sposób odróżnić od tradycyjnie wykonanej ściany.
Powierzchnia
Podatność materiału podstawowego umożliwia uzyskanie przeróżnych struktur powierzchni. Istotną rolę odgrywa przy tym metoda produkcji. Tak np. cegły wyprodukowane metodą wyciskania posiadają zawsze gładkie powierzchnie, podczas gdy wyroby klinkierowe uformowane metodą ręczną mają nierówną strukturę. Patrz również Piaskowanie.
Produkcja metodą wyciskaną
W przeciwieństwie do metody formowania ręcznego wyroby klinkierowe w przypadku wyciskania nie są formowane pojedynczo, lecz odcinane z odpowiednio uprofilowanego pasma glinki.
Regulacja wilgotności
W cegłach powstają podczas wypalania na skutek odparowywania cieczy drobne pory i rurki włoskowate (kapilary). Wchłaniają one wilgoć z otoczenia, a przy korzystnych warunkach zewnętrznych oddają tę wilgoć z powrotem. Cegły posiadają w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi bardzo krótki czas wysychania. Przy prawidłowo wykonanej ścian nie zbiera się wewnątrz tych ścian wilgoć ani też nie dochodzi tam do kondensacji. Fakt ten ma również pozytywny wpływ na izolację cieplną.
Spoina
Spoiną określa się wypełnioną zaprawą przestrzeń pomiędzy cegłami, która spaja mur. Spoiny można otrzymać w przeróżnych kolorach. Mają one istotny wpływ na estetyczny efekt budowli.
Wiązanie
Wiązaniem określa się kombinację cegieł ułożonych wozówkowo (z widocznymi długimi powierzchniami) z cegłami ułożonymi główkowo (z widocznymi krótkimi powierzchniami). Patrz również Wiązanie główkowe.
Wiązanie główkowe
Wiązanie cegieł w taki sposób, że widoczne są strony czołowe cegieł.
Współczynnik k
Współczynnik przenikania ciepła. Parametr ten informuje o tym, jakie straty w ogrzewaniu powoduje przenikanie ciepła przez mury: im niższy jest współczynnik k, tym mniejsze są straty ciepła.
PolandEnglishDutch